Produkter   » Motorik » Finmotorik » Produkt

Spåra - Handmotorik - 7763-733-2


Spåra är ett material för att träna handmotorik, öga-handkoordination, koncentration och precision. Men även läsriktning och spatial orientering: upp, ned, runt, mellan, höger och vänster samt mer avancerade former som t.ex. bokstavs- och sifferformer, ansiktsform och andra former. Svårighetsgraden är varierad i tre nivåer, klara, färdiga och gå och är även stegrande inom varje nivå.

Totalt 61 övningar, handledning och protokoll i A4-format.

Spåra används tillsammans med en plastram som man lägger sidorna i och en whiteboardpenna. Till varje förpackning medföljer en plastram att göra övningarna på. Ytterligare ramar kan köpas separat (art.nr. 7763-734-9).

Spåra är producerat med hjälp av stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Passar:
Lpfö: Utveckla motorik, intresse för skriftspråk
Lgr11sä: Motorik - rörelse, Kommunikation - tolka och förstå


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7763-733-2 Spåra - Handmotorik - 7763-733-2 197,00/st 246,25/st

Tillbaka