Produkter   » Palin » Matematik » Produkt

Palin - Subtraktion - 7762-161-4


24 övningar med renodlad taluppfattningsträning i subtraktion inom talområdet 0-100. Övningarna är i stegrande svårighetsgrad från bilder med mängder till subtraktion med tiotal där en position saknas. Likhetstecknet står placerat på olika ställen för att lyfta dess betydelse. 

Bokformat 16,8 x 24,5 cm.

 

Innehåll:

1. Strukna antal. Talområde 0–7.
2. Skillnad i antal. Talområde 0–6.
3. Räkna ner från siffra, talområde 0–7.
4. Subtraktion med tal i området 0–9.
5. Strukna antal till hel subtraktion. Talområde 0–10.
6. Skillnad i antal kopplas till hel subtraktion. Talområde 0–10.
7. Större subtraktion med tal i området 0–10.
8. Subtraktion med saknad term 0–5 i talområdet 0–9.
9. Subtraktion med saknad term 0–5 i talområdet 0–9.
10. Räkna ner från siffra, talområde 10–30.
11. Subtraktion utan tiotalsövergång i talområdet 0–30.
12. Subtraktion med saknad term 4–9 i talområdet 10–30.
13. Subtraktion utan tiotalsövergång. Talområde upp till 100.
14. Subtraktion med tal 20–100. Differens 0–7.
15. Subtraktion med saknad term 0–5. Talområdet upp till 100.
16. Skillnad i antal över tiotal. Talområde 0-12.
17. Räkna ner från siffra över tiotal. Talområde upp till 100.
18. Tiotalsövergångar kring talen 10 och 20. Differens 1–8.
19. Räkna ner från siffra över tiotal. Talområde upp till 100.
20. Tiotalsövergångar med saknad term 2–9. Talområdet upp till 100.
21. Räkna ner med tiotal från siffra. Talområde upp till 100.
22. Subtraktion med hela tiotal. Talområde upp till 100.
23. Subtraktion med saknad term, hela tiotal.
24. Blandad subtraktion med saknad term och differens.

 

Smakprov ur boken går att hitta här.

Används tillsammans med Palinram (art nr. 7762-000-6) och Universal (art nr. 7762-100-3), dessa köps separat.

Passar:
Lgr11: Matematik - taluppfattning och tals användning

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-161-4 Subtraktion - 7762-161-4 70,00/st 74,20/st

Tillbaka