Produkter   » Svenska » Allmänt » Produkt

ABC Bingo - 7762-556-8


Ett bingo för den grundläggande bokstavs träningen.
Eleverna lär sig skilja på de olika bokstävernas namn, ordningsföljd och form.
Bingobrickorna är dubbelsidiga med 3 x 3 rutor, versaler på ena sidan och gemener på andra sidan.
Frågekorten som finns i tre olika uppsättningar, versaler, gemener och bilder, är i A7-format. Innehåller också spelmarker.

Handledning finns här.

Innehåller:
15 dubbelsidiga bingobrickor med 3x3 rutor,
   versaler på ena sidan och gemener på andra sidan.
28 frågekort med versaler
28 frågekort med gemener
28 frågekort med bilder
135 spelmarker

Passar:
Lpfö: Skriftspråk
Lgr11 och Lgrsä11: F-klass - Språk och kommunikation; Åk 1-3 - Svenska och svenska som andraspråk, läsa och skriva


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-556-8 ABC Bingo - 7762-556-8 178,00/st 222,50/st

Tillbaka