Produkter   » PYTT » Produkt

PYTT - Magenta - 7762-509-4


PYTT Magenta är den andra boken i vår serie med ämnesövergripande arbetsböcker för elever som arbetar läsförberedande eller håller på med den första ljudningen. I PYTT Magenta ligger fokus på arbete med kopplingen bokstav/ljud och antal/siffra upp till fem. Det genomgående temat i de 32 sidorna är husdjur och gården.

Innehåll:
Läsförberedelse
Fonologisk medvetenhet: ljuddiskriminering, bokstavsljud/bokstav, vanliga helord, skrivning av enstaka bokstäver.

Matematik
Matematiska begrepp: större/mindre, fler/färre, summa, antalsuppfattning/siffra upp till fem geometriska figurer: cirkel, kvadrat, rektangel, triangel

Omvärldskunskap
Jag, min kompis, husdjur, gården, färger

Författare: Nina Melin
Illustrationer: Jessica Börjesson
Format: 21x24 cm

Smakprov ur boken hittar du här.

Passar:
Lpfö 98: Språk och matematisk förmåga, naturvetenskap
Lgr11: F-klass - Språk och kommunikation, Matematiska resonemang och uttrycksformer, Natur, teknik och samhälle; Åk 1-3 - Svenska, matematik, naturorienterande ämnen
Lgrsä11: åk 1-6 - Svenska, matematik, naturorienterande ämnen; Åk 1-9 - Verklighetsuppfattning

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-509-4 PYTT - Magenta - 7762-509-4 39,00/st 41,34/st

Tillbaka