Produkter   » Palin » Matematik » Produkt

Vinklar - 7762-177-5


Vinklar är ett begrepp som ibland vållar huvudbry. Den här boken är en väg att upptäcka och arbeta med dem på ett handfast sätt med begreppsträning, en hel del huvudräkning (om man så vill) och en övning i att mäta. Olika begrepp kring vinklar ägnas särskilt fokus och längst bak i boken finns en kort beskrivning av dem.

De 16 övningarna passar bra för grundläggande vinkelträning för grundskolan och specialundervisning på gymnasieskolan.

Innehåll:
Spetsig, trubbig, rät, rak, konvex och hel vinkel
Spetsig, trubbig och rätvinklig triangel
Mäta vinklar (gradskiva behövs)
Uppskatta vinklar
Supplement-, komplement- och explementvinkel
Basvinkel, toppvinkel, yttervinkel
Vinkelsumma triangel
Likbenta trianglar
Räkna ut yttervinkel
Vinkelsumma fyrhörning
Vertikalvinklar och sidovinklar
Likbelägna vinklar och alternatvinklar
Vinkeltest

Smakprov ur boken går att hitta här.

Används tillsammans med Palinram (art nr. 7762-000-6) och Universal (art nr. 7762-100-3), dessa köps separat.

Passar:
Lgr11: Geometri

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-177-5 Vinklar - 7762-177-5 65,00/st 68,90/st

Tillbaka