Produkter   » NO-Ämnen » Produkt

Stjärnstoff - en tematisk miljöbok - 7762-593-3


Tematisk arbetsbok kring hållbar utveckling, med syftet att väcka nyfikenhet och lust att lära om omvärlden och ge möjligheter för elever på mellanstadiet att utveckla sina tankar om hållbar utveckling i gemenskap med sin klass, och med stöd av vuxna.

Boken innehåller 32 sidor i A4 format och inleds med en innehållsförteckning som även fungerar som protokoll och mindmap. Varje uppslag har sedan en fakta- och inspirationssida och en uppdragssida. Boken avslutas med två sidor med tips på miljöuppdrag klassen kan göra.

Det finns många olika definitioner av hållbar utveckling:
"Ekologisk hållbarhet" innebär att vi måste bevara vattnets, jordens och
ekosystemens kretslopp.
"Social hållbarhet" innebär att vi måste ha ett stabilt samhälle som tillgodoser våra grundläggande behov. Förutsättningen är ett demokratiskt samhälle där
individen har ett kritiskt tänkande och även inser sitt beroende av andra.
"Ekonomisk hållbarhet" innebär att vi långsiktigt måste hushålla med våra egna och naturens resurser.

Stjärnstoff är ämnesövergripande och innehåller även uppgifter i ex. matematik, teknik och hem- och konsumentkunskap.

Författare: Ulf Eskilsson och Richard Hultén.

Smakprov ur boken går att hitta här.

Passar:
Lgr11 och Lgrsä: Naturorienterande ämnen och Samhällsorienterande ämnen

 

 

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-593-3 Stjärnstoff - en tematisk miljöbok - 7762-593-3 39,00/st 41,34/st

Tillbaka