Produkter   » Svenska » ColorCards » Produkt

ColorCards - Grundläggande sekvenser - 7762-843-9


Innehåller 48 bilder i format 15x15 cm fördelade på 16 olika sekvenser om vardera tre bilder. De tydliga bilderna visar sekvenser som personer i alla åldrar kan känna igen och därmed koppla till sina egna erfarenheter. Bilderna utmärkta för att åskådliggöra/uppfatta tidsföljd och i vilken ordning man utför en handling. 

Exempel på sekvenser: Skriver brev, Ringer ett telefonsamtal, Läser en bok, Diskar, Äter en kaka, Dricker, Målar, Äter banan, Leker med tåg, Åker kana m.m.

Passar:
Lpfö: Talspråk, modersmål
Lgr11: F-klass - Språk och kommunikation; Åk 1-3 - Sv och SvA, tala, lyssna och samtala; Modersmål, tala och samtala
Lgrsä11: Åk 1-9 - Sv och SvA, tala, lyssna och samtala; Modersmål, tala och samtala; Kommunikation - samspela, tala och samtala
Sfi: Muntlig produktion


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-843-9 ColorCards - Grundläggande sekvenser - 7762-843-9 355,00/st 443,75/st

Tillbaka