Produkter   » Svenska » ColorCards » Produkt

ColorCards - Adjektiv - 7762-845-3


Innehåller 48 bilder i format 15x21 cm indelade i sex grupper. Varje grupp har sin bakgrundsfärg. Bilderna används för att lära och förstå adjektiv och begreppen bakom orden.

De sex grupperna är:
Stor-liten
Lång-kort
Öppen-stängd
Full-tom
Våt-torr
Ren-smutsig

Passar:
Lpfö: Talspråk, modersmål
Lgr11: F-klass - Språk och kommunikation; Åk 1-3 - Sv och SvA, tala, lyssna och samtala; Modersmål, tala och samtala
Lgrsä11: Åk 1-9 - Sv och SvA, tala, lyssna och samtala; Modersmål, tala och samtala; Kommunikation - samspela, tala och samtala
Sfi: Muntlig produktion
 

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-845-3 ColorCards - Adjektiv - 7762-845-3 365,00/st 456,25/st

Tillbaka