Produkter   » Svenska » Kopieringsunderlag » Produkt

Ville och Vera leker med ljud - 7762-974-0


Ville och Vera leker med ljud är ett läs- och skrivförberedande material för förskoleklassen eller motsvarande nivå, som med musik, rörelse och lek strukturerat arbetar med den fonologiska och munmotoriska medvetenheten samt stärker munmotoriken.

Pärmen på 132 sidor innehåller:
lärarhandledning
munmotorikövningar
språkljudsöversikter
språkljuden med övningar
väggalfabet
CD med alla sånger

Författare: talpedagog Kristin Aabel och specialpedagog Inger Gustafsson.

Smakprov ur kopieringsunderlaget går att hitta här.

Passar:
Lpfö 98: Utveckla intresse för skriftspråk
Lgr11 och Lgrsä11: Svenska och svenska som andraspråk - läsa och skriva

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-974-0 Ville och Vera leker med ljud - 7762-974-0 395,00/st 418,70/st

Tillbaka