Produkter   » Svenska » Kopieringsunderlag » Produkt

Mina egna ord, Kopieringsunderlag År 2-3 - 7762-964-1


Mina egna ord innehåller tips och kopieringsunderlag och ska vara en hjälp till självhjälp när man lär sig skriva.

Innehåller:
Diagnoser
Lång vokal
Kort vokal och dubbeltecken, 
Ord med ck
Släktord
m-ljudet
j-ljudet, 
ng-ljudet
tj-ljudet
sj-ljudet
Kluriga ord
alfabetisk ordning och ordlista
Protokoll och meny

Mina egna ord innehåller material med möjligheter att anpassa efter elevgruppens och individens mognad. Börja med att göra en eller flera diagnoser för att ta reda på behoven. Därefter kan man använda olika träningssidor som kan individanpassas. Eleverna kan fördjupa sig i olika ljud, svårstavade ord, regler, alfabetisk ordning eller träna sig på att använda ordlistan. Med hjälp av kopieringsunderlag kan eleven samla sina egna ord och bland annat träna på dem med hjälp av övningarna på Meny-sidan.

• Eleverna blir medvetna om olika ljud de behöver träna extra på genom de diagnoser som genomförs.
• Eleverna får träna individuellt genom att själva välja ord.
• Eleverna får leta ord i sin omgivning.
• Eleverna kan arbeta i egen takt.
• Eleverna kan själva få ansvar att välja arbetssätt från en meny.
• Pedagogen kan använda materialet för att skapa meningsfulla "Veckans ord".
• Eleverna möter likartade och tydliga strukturer när de tränar olika ljud.
• Eleverna utmanas av roliga övningar och mästerskap.

Innehåller totalt 77 sidor. Författare: Ulf Eskilsson.

Smakprov ur kopieringsunderlaget går att hitta här.

Passar:
Lgr11 och Lgrsä11: Svenska och svenska som andraspråk - läsa och skriva

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-964-1 Mina egna ord, Kopieringsunderlag År 2-3 - 7762-964-1 395,00/st 418,70/st

Tillbaka