Produkter   » Svenska » Kopieringsunderlag » Produkt

Arbetsuppgifter i svenska till Harry Potter - 7762-915-3


Ett väl strukturerat kopieringsunderlag som bygger på boken Harry Potter och de vises sten. Materialet är tänkt för skolår 4-6.

Eleverna läser en del av boken och går sedan till arbetsuppgifterna i pärmen.
Dessa behandlar följande moment:
• lästräning, hög- eller tystläsning
• läsförståelse, dra slutsatser av framställningen
• ordkunskap, ord att förklara, synonymer, motsatsord, ordbildning, förkortningar, ordspråk
• enkel grammatik, ordklasser, substantiv, verb, adjektiv och satsdelar
• alfabetsträning
• skrivning

I arbetsuppgifterna lär eleverna sig också:
• sammanfatta och berätta vad som händer
• att beskriva personer och miljöer
• de vanligaste ordklasserna
• de vanligaste satsdelarna
• hur ord bildas och används m.m.

För kopiering inom arbetslaget. 

Författare: Per Bergström.

Smakprov ur kopieringsunderlaget går att hitta här.

Passar:
Lgr11 och Lgrsä11: Svenska och Svenska som andraspråk - läsa och skriva, berättande texter och fakta/sakprosatexter


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-915-3 Arbetsuppgifter i svenska till Harry Potter - 7762-915-3 395,00/st 418,70/st

Tillbaka