Produkter   » Palin » Svenska » Produkt

Enkla läsövningar - 7762-109-6


Elementära läsövningar som kan användas tidigt, när samtliga ljud utom c,x,z och q inlärts.

Innehåller ljudanalys och läsförståelseövningar i stegrad svårighetsgrad, bl.a:

• Ljudenligt stavade en-, två- och trestaviga ord utan konsonantförbindelser
• Ändelserna -er, -ar, -en, -et.
• Högfrekventa ej helt ljudenligt stavade ord.
• Konsonantförbindelserna skr,str,spj och spr.

Utmärkt för klass- och specialundervisning. Innehåller 34 övningar. Format A5.

Används tillsammans med Palinram (art nr. 7762-000-6) och Universal (art nr. 7762-100-3), som köps separat.

Smakprov ur boken går att hitta här

Passar:
Lgr11 och Lgrsä11: Svenska och svenska som andraspråk - Läsa och skriva
Sfi: Läsförståelse


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-109-6 Enkla läsövningar - 7762-109-6 75,00/st 79,50/st

Tillbaka