Produkter   » Palin » Svenska » Produkt

Vokalövningar Arbetsbok - 7762-130-0


Stimulerande läs- och skrivövningar med vokaler.
Arbetsboken följer i stort arbetsgången i Palinboken Vokalövningar och kan med fördel användas parallellt med denna. Kan även användas fristående. Övningarna behöver inte göras i följd.

Eleven arbetar aktivt med: 
 Läsövningar
• Skriftliga arbetsuppgifter
• Rättstavningsövningar

För klass- och specialundervisning samt sva-undervisning.
Innehåller 48 sidor. Format A4.

Smakprov ur boken går att hitta här

Passar:
Lgr11 och Lgrsä11: Svenska och svenska som andraspråk - Läsa och skriva

 

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-130-0 Vokalövningar Arbetsbok - 7762-130-0 39,00/st 41,34/st

Tillbaka