Produkter   » Palin » Matematik » Produkt

Palin - Multiplikation/division - 7762-162-1


28 övningar med renodlad taluppfattningsträning i multiplikation och division inom talområdet 0-100. Övningarna är i stegrande svårighetsgrad från bilder med mängder till division med tvåsiffriga kvoter. Likhetstecknet står placerat på olika ställen för att lyfta dess betydelse. 

Bokformat 16,8 x 24,5 cm.

Innehåll:

1. Talen 4 6 8 9 10 12 14 16 i olika bildmultiplikationer.
2. Produkten 4 6 8 9 10 12 14 16 i olika multiplikationer.
3. Multiplikationer med saknad faktor, talområde1-16.
4. Multiplikationer med produkt upp till 20.
5. Multiplikationer med saknad faktor, produkt upp till 20 .
6. Multiplikationer med produkt upp till 45.
7. Multiplikationer med saknad faktor, produkt mellan 14 och 45.
8. Produkt mellan 42 och 81. Bilder och multiplikationer.
9. Multiplikationer med saknad faktor, produkt mellan 42 och 90.
10. Multiplikationer med produkt mellan 12 och 81.
11. Multiplikationer med saknad faktor, produkt mellan 12 och 81.
12. Multiplikationer med tvåsiffriga tal.
13. Delningsdivision med bild, kvot mellan 1 och 8.
14. Innehållsdivision med bild, kvot mellan 1 och 8.
15. Divisioner med täljare upp till 24.
16. Divisioner med saknad täljare upp till 24, saknad nämnare upp till 9.
17. Innehållsdivisioner med bild till divisioner med täljare upp till 45.
18. Divisioner med saknad täljare upp till 45, saknad nämnare upp till 9.
19. Innehållsdivisioner med bild till divisioner. Divisioner till kvot. Täljare upp till 81. Kvot upp till 9.
20. Divisioner med saknad täljare 42 - 81, saknad nämnare upp till 9.
21. Divisioner med täljare mellan 6 och 81.
22. Divisioner med saknade täljare, nämnare och kvoter upp till 81.
23. Divisioner med tiotal.
24. Divisioner med tvåsiffriga täljare.
25. Multiplikation och division i bild.
26. Multiplikation och division paras ihop.
27. Multiplikation och division samma kvot och täljare.
28. Multiplikation och division samma faktor och nämnare.

Smakprov ur boken går att hitta här.

Används tillsammans med Palinram (art nr. 7762-000-6) och Universal (art nr. 7762-100-3), dessa köps separat.

Passar:
Lgr11: Matematik - taluppfattning och tals användning

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-162-1 Palin - Multiplikation/Division - 7762-162-1 70,00/st 74,20/st

Tillbaka